Acts Of Painting

In opdracht van LUCA School of Arts / Grafische Cel Gent drukten we‘Acts of Painting’. Dit knap boek onderzoekt de verschillende vormen van schilderen waarbij de handeling van het schilderen op de voorgrond staat. Los van de sobere evenwel speelse Otabind cover valt het binnenwerk op dankzij zijn uitzonderlijke kleurenkracht en scherpte. Het resultaat van ons unieke Flux drukprocédé.