Girls with Pearls

Voor Girls with Pearls raakte Nederlandse fotograaf Caroline Sikkenk geïnspireerd door de meesterwerken van de kunstschilder Johannes Vermeer, de 17de eeuwse ‘Master of Light.’ Gefascineerd door de essentie van zijn portretten – verhalen vastgelegd in een magisch moment van licht en kleur – maakte Caroline Sikkenk de vertaalslag naar de hedendaagse maatschappij. Het resultaat is een nieuwe serie portretten die de originele werken tot leven wekken en hun verhaal opnieuw vertelt. Het Meisje van Vermeer kreeg vele verrassende gezichten. Net als Vermeer creëert de fotografe met haar lichtgebruik, de kleuren en compositie het gevoel van verwondering.